Këshilli mbikëqyrës i bankës

I EUROSTANDAR BANKA
z. Trifun Kostovski
2001 Anëtar i Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka që nga themelimi i saj në tetor të vitit 2001 z. Trifun Kostovski
Kryetar

Këshilli i parë mbikëqyrës, në atë kohë Këshilli drejtues i Eurostandar Banka, u mbajt me formimin e bankës, në vitin 2001, me pjesëmarrjen e anëtarëve të asaj kohe:

Trifun Kostovski
Rodolfo Picokeri
Virxhinio Santinoli
Jorgo Quka
Kristijan Polenak

 • Dr. Johanes Klecl
  Pjesë e Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka që nga viti 2003 Dr. Johanes Klecl
  Anëtar
 • Mr.Eva Netkovska
  Pjesë e Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka nga viti 2013 Mr.Eva Netkovska
  Anëtare e pavarur
 • Dr. Mirolub Shukarov
  Pjesë e Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka nga viti 2009 Dr. Mirolub Shukarov
  Anëtar i pavarur
 • Dr. Gale Galev
  Pjesë e Këshillit mbikëqyrës të Eurostandar Banka nga viti 2008 Dr. Gale Galev
  Anëtar i pavarur